OGIBiz Website

Menu
2862351
Main Description
2862353

Ανακοίνωση 

Πρόσκληση όλων των πολιτών

 

 

    Κυρίες και κύριοι- Ελληνίδες και Έλληνες 

  Τις μέρες αυτές πριν από 200 χρόνια, ξεκίνησε η εξέγερση των Ελλήνων επαναστατών για την απελευθέρωση της χώρας μας  από τον Οθωμανικό  ζυγό. Η εξέγερση αυτή, μετά από μια οκταετία  αλλεπάλληλων πολεμικών συγκρούσεων, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του Νέου Ελληνικού Κράτους. 

 Τις μέρες  αυτές, 200 χρόνια μετά, επέλεξα να ανακοινώσω στον Ελληνικό Λαό την πρωτοβουλία για την ίδρυση της ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ –ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. Η παρούσα κίνηση αποτελεί μια ενέργεια καθαρά πατριωτικού χαρακτήρα χωρίς περαιτέρω κομματικές επιδιώξεις, η οποία  αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στη θεσμική μεταρρύθμιση του πολιτικού μας συστήματος, με βάση το οποίο γίνεται η διακυβέρνηση της χώρας μας, ώστε αυτό να λειτουργεί ως πραγματική Δημοκρατία. 

 Είναι γεγονός ότι το υπάρχον σήμερα πολιτικό μας σύστημα είναι  θεσμικά ατελές ως προς τη δημοκρατική του λειτουργία και  αυτό αποτελεί τη βασική αιτία όλων των δεινών της νεότερης μας ιστορίας, συμπεριλαμβανομένης εντός αυτών και της πολιτικοκοινωνικής και οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας. Για το λόγο αυτό είναι άμεσα αναγκαία η ριζική μεταρρύθμιση του, μέσω της οποίας το νέο πολιτικό μας σύστημα θα αποκτήσει τις αναγκαίες δομές μιας πραγματικής δημοκρατίας η οποία θα αποσκοπεί στη διαρκή ευημερία  του Λαού μας. 

  Στο υπάρχον ελλιπές και θεσμικά ατελές πολιτικό μας σύστημα, οι ηγέτες των πολιτικών  κομμάτων, άλλα υπόσχονται προεκλογικά στους πολίτες και αφού μέσου της ψήφου των πάρουν την εξουσία κάνουν τα εντελώς αντίθετα των υποσχεθέντων, ακόμη και να οδηγούν τη χώρα στη  χρεωκοπία και να μην έχουν για αυτό καμία συνέπεια.  

 

  Για το λόγο αυτό η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ –ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ καλεί όλους τους  πολίτες, ανεξαρτήτως ιδεολογικής ή κομματικής τοποθέτησης,  να συμμετάσχουν σε ένα γόνιμο διάλογο για την αναμόρφωση του υπάρχοντος πολιτικού μας συστήματος  και να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός  ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ το οποίο θα έχει ως επίκεντρο τον  πολίτη και την ευημερία του. 

 Από πλευράς της ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ παραθέτει μια σειρά προτάσεων οι οποίες παρουσιάζονται εκτενώς στο βιβλίο με τίτλο “ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  ΜΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ” 

  Το πλαίσιο των εν λόγω προτάσεων πρόκειται να αποτελέσει την εναρκτήρια αρχή  του διαλόγου για την αναμόρφωση του πολιτικού μας συστήματος. Πρέπει να εννοηθεί ότι ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να κάνει ελεύθερα τις παρατηρήσεις του επί των προτάσεων που παρατίθενται στην εν λόγω μελέτη καθώς επίσης και να προσθέσει ή να προτείνει οποιοδήποτε θέμα νομίζει ότι θα συμβάλει στην προώθηση των διεργασιών της δημιουργίας του ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, μέσω του οποίου θα λειτουργήσει η πραγματική δημοκρατία στη χώρα μας.

 Μια σύντομη περιγραφή των αρχικών προτάσεων οι οποίες θα συμβάλλουν στην έναρξη του ανοικτού διαλόγου,  καθώς περιγράφονται ανά θεματική ενότητα στα επί μέρους κεφάλαια του βιβλίου “ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  ΜΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ”  είναι οι ακόλουθες:

 Κεφάλαιο 1ο : Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το ζήτημα της ηθικής κρίσης, το οποίο είναι η πρωταρχική αιτία της γενικότερης κοινωνικοοικονομικής κρίσης για την αποτροπή της οποίας προτείνεται η τήρηση μιας σειράς ηθικών αρχών, οι οποίες εμπεριέχονται στον Κώδικα της ορθής πρακτικής και δεοντολογίας για την καλή διακυβέρνηση.  

Κεφάλαιο 2ο : Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των λόγων για τους οποίους επιβάλλεται η θεσμική μεταρρύθμιση του πολιτικού μας συστήματος, τονίζεται η γήρανση του ως σύστημα διακυβέρνησης καθώς και οι πολλαπλές θεσμικές ανικανότητες του, να προσδώσει τη δέουσα ευημερία στους πολίτες. 

Κεφάλαιο 3ο : Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αναλυτική περιγραφή όλων των θεσμικών οργάνων του νέου πολιτικού μας συστήματος καθώς και οι λειτουργίες αυτών.    

Κεφάλαιο 4ο: Στο τέταρτο κεφάλαιο προτείνεται η δημιουργία της Ελληνικής Γερουσίας και αναλύεται ο ρόλος της ως ελεγκτικού και συμβουλευτικού οργάνου της Βουλής και ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Κεφάλαιο 5ο: Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η αναγκαιότητα της ίδρυσης Συνταγματικού Δικαστηρίου και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. 

Κεφάλαιο 6ο: Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η οργανωτική δομή και η θέση των πολιτικών κομμάτων και ο αναβαθμισμένος ρόλος των ως βασικών φορέων του δημοκρατικού μας πολιτεύματος εντός του νέου πολιτικού μας συστήματος. 

Κεφάλαιο 7ο: Το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις, οι οποίες  θα αποτελέσουν το διακύβευμα του δημοψηφίσματος για την αλλαγή του πολιτικού μας συστήματος. 

   Ελληνίδες και Έλληνες, Πατριώτισσες και Πατριώτες.

  Η κρίση που διανύουμε ως κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο, η οποία έχει κάνει αισθητή την αρνητική της επιρροή σε όλες τις εκφράσεις της ζωής μας και ισοδυναμεί με εθνική καταστροφή είναι το διαχρονικά συσσωρευμένο αποτέλεσμα των λαθών και των παραλείψεων καθώς και της εγκληματικής αδιαφορίας των κάθε είδους πολιτικών ηγετών που το ατελές θεσμικά πολιτικό σύστημα τους επέτρεπε, καθότι αυτό ήταν δημιούργημα των δικών τους μέτρων και επιδιώξεων και όχι των μέτρων  της ευημερίας του Ελληνικού Λαού.   

  Τις μέρες αυτές συμπληρώνονται  200 χρόνια από την εξέγερση των Ελλήνων για την ελευθερία και την ανεξαρτησία από την σκληρή Οθωμανική κυριαρχία. Το ουσιαστικό ζήτημα της επανάστασης του 1821, πέραν των εορτασμών, η εικόνα των οποίων θα παρέλθει, είναι η δικαίωση των προσδοκιών και του γενικότερου πνεύματος των επαναστατών  του 1821 καθώς αυτό εκφράστηκε στα πρώτα συντάγματα της επαναστατικής περιόδου.       

  Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ επιδιώκει μέσω της θεσμικής μεταρρύθμισης του υπάρχοντος πολιτικού μας συστήματος, οι πόθοι, τα όνειρα και τα οράματα των επαναστατών του 1821, τα οποία ήταν εμποτισμένα από το πνεύμα της ελευθερίας και των δημοκρατικών ιδεωδών, τα οποία προσέκρουσαν στα τείχη των μοναρχικών  και  αντιλαϊκών  καθεστώτων  που  επικράτησαν από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως σήμερα και εξανεμίστηκαν, θα πρέπει να βρουν τη δικαίωση των, 200 χρόνια μετά και αυτό απαιτεί τη συμμετοχή όλων μας. Ο αγώνας για την ελευθερία που ξεκίνησε το 1821 δεν έχει δικαιωθεί ακόμη σήμερα, γιατί ποτέ στη χώρα μας δεν υπήρξε πραγματική δημοκρατία, η οποία να αποβλέπει στην ευημερία των Ελλήνων πολιτών.  

 

  Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ προτείνει μια σειρά σημαντικών θεσμικών καινοτομιών μέσω των οποίων το πολιτικό μας σύστημα θα γίνει πραγματική δημοκρατία, αυτό είναι το πλέον σημαντικό βήμα για την εθνική μας αναγέννηση η οποία είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί όταν ο κυρίαρχος Ελληνικός Λαός είναι στο περιθώριο των εξελίξεων. 

  Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ θα προσδώσει στο πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας μας την πιο σημαντική ώθηση, ώστε να γίνουν τα αναγκαία βήματα προόδου για να απεμπλακούμε από την πορεία προς τη γενικευμένη παρακμή, που μας οδήγησε το παρόν ατελές θεσμικά πολιτικό σύστημα, μέσω του οποίου ασκείτε η διακυβέρνηση της χώρας μας.

 

Το πλαίσιο του διαλόγου           

 Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ έχει  ως απώτερο  σκοπό τη βελτίωση του πολιτικού μας συστήματος, και αυτό θα υλοποιηθεί μέσω του διαλόγου με τους πολίτες. Προς το παρόν, λόγω πανδημίας ο διάλογος θα γίνεται μέσου των ηλεκτρονικών μέσων κυρίως του ιντερνέτ και του facebook, μετά τη λήξη της πανδημίας θα ακολουθήσει η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων αντίστοιχων εκδηλώσεων και ο διάλογος θα γίνεται με την προσωπική παρουσία των συμμετεχόντων. 

 Ο κάθε πολίτης, αναγνώστης και μελετητής ή όχι, των προτεινόμενων θεσμικών μεταβολών και καινοτομιών, καθώς αυτές αναφέρονται στο βιβλίο ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,  έχει αν το επιθυμεί, τη δυνατότητα της διατύπωσης των αντίστοιχων σχολίων ή παρατηρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των τεκμηριωμένων διαφωνιών, με ευπρεπή , ευγενικό, απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο στην ιστοσελίδα με τίτλο www.newpoliticalsystem.gr ή στο www.newpoliticalsystem.eu ή στο e-mail  P.Vlachos53@gmail.com .

 

  Ευελπιστώ ότι το μεγάλο πλήθος των Ελλήνων πολιτών να αντιληφθεί το νόημα και προ πάντων τη σημασία των προτεινόμενων  θεσμικών αλλαγών του πολιτικού μας συστήματος, να τις ενστερνιστεί και να πράξει ανάλογα όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

 

  Από πλευράς μου, θα ήθελα να δηλώσω τα παρακάτω για την τήρηση των οποίων δεσμεύομαι  για πάντα:

  1. Η μόνη μου επιδίωξη μέσω της  ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ είναι η θεσμική αλλαγή του πολιτικού μας συστήματος ώστε αυτό να μεταβληθεί σε πραγματική δημοκρατία και αυτό επειδή θεωρώ το θέμα των θεσμικών ατελειών του πολιτικού μας συστήματος, ως το μείζον ζήτημα από το οποίο έχουν προκύψει όλα τα δεινά της χώρας μας ως Νέου Ελληνικού Κράτους.  

 

  1. Δηλώνω επίσης ότι παραμένω και θα παραμείνω πάντα κομματικά ανένταχτος, γιατί αυτό μου προσδίδει τη δυναμική της ελευθερίας της σκέψης, ώστε να βλέπω ξεκάθαρα το σύνολο της πολλαπλότητας των δυναμικών ισορροπιών, οι οποίες πρέπει να δομούν και να συνθέτουν ένα πράγματι δημοκρατικό πολιτικό σύστημα που αποσκοπεί  στην πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη  και ευημερία των Ελλήνων πολιτών. Καθότι είναι κατανοητό ότι η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ένταξη σε ένα πολιτικό φορέα, δημιουργεί στοιχεία μεροληψίας ως προς την επιστημονική ανάλυση των ροών της κοινωνικής δυναμικής των κάθε είδους επί μέρους θεσμικών συλλογικοτήτων, εντός του κοινωνικοπολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι. 

 

  1. Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙ-ΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ δεν αποτελεί πολιτική πράξη κομματικού χαρακτήρα, αλλά μια πρόταση κοινωνικοπολιτικής τεχνικής αναδιοργάνωσης του τρόπου διακυβέρνησης της χώρας μας, η οποία στοχεύει στην συνοχή και στην ισχυροποίηση του κοινωνικού ιστού, η οποία είναι αναγκαία για να περάσουμε πιο ανώδυνα την ταραγμένη δεκαετία των πολλών θλίψεων και των καταστροφών η οποία επέρχεται και έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε.   Συνεπώς η προσωπική μου θέση έναντι των πολιτικών κομμάτων και της πολιτικής γενικότερα θα είναι αυστηρά ουδέτερη και τούτο γιατί το κοινωνικοοικο-νομικό γίγνεσθαι, μοιάζει με κυματίζουσα θάλασσα, που αν είσαι μέσα της, δεν έχεις τη δυνατότητα να παρατηρείς με ακρίβεια και αμεροληψία τις μεταβολές και την ορμή των κυμάτων της.          

 

                         Αθήνα 25 Μαρτίου 2021             Με εκτίμηση και αγνούς πατριωτικούς χαιρετισμούς                               Παναγιώτης  Βλάχος

                                                                                                                                           

 

5
Το Νέο Πολιτικό μας σύστημα.

Τι είναι και πού αποσκοπεί.

Στο εξώφυλλο απεικονίζεται διαγραμματικά η διάχυση της δυναμικής της πρώτιστης και κυρίαρχης συλλογικότητας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, που είναι ο κυρίαρχος Ελληνικός Λαός, επί του πλαισίου των θεσμικών οργάνων του προτεινόμενου νέου πολιτικού μας συστήματος.
Τα θεσμικά όργανα που προτείνονται είναι η Ελληνική Γερουσία και το Συνταγματικό Δικαστήριο, τα οποία με την κατάλληλη θεσμική διευθέτηση και διασύνδεση με τα ήδη υπάρχοντα, κυρίως τη Βουλή (Κυβέρνηση - Αντιπολίτευση) θα προσδώσουν στο νέο μας πολιτικό σύστημα, τη δέουσα συνεκτική και αρμονικά ισόρροπη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, η οποία θα αποφέρει την πραγματική ευημερία στους Έλληνες πολίτες.
Η ενσωμάτωση του διαγράμματος στην εικόνα της Πνύκας με το βήμα των ρητόρων και το χώρο των ακροατών κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη για την ιστορική διασύνδεση του νέου δημοκρατικού πολιτεύματος με το χώρο που λειτούργησε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο ιστορικό γίγνεσθαι.

Οι Βασικές αρχές του Νέου Πολιτικού μας Συστήματος

 

Προλογικό σημείωμα

Αγαπητέ αναγνώστη

Στο παρόν βιβλίο γίνεται μια σειρά σημαντικών προτάσεων και καινοτομιών, μέσω των οποίων αποσκοπείτε η ριζική βελτίωση των λειτουργιών του πολιτικού μας συστήματος, με βάση το οποίο ασκείται η διακυβέρνηση της χώρας.

Είναι γεγονός ότι ένα τέτοιο είδος προτάσεων και καινοτομιών θα δημιουργήσει παράλληλα και ένα αντίστοιχο πλαίσιο θετικών ή αρνητικών αποδοχών των εν λόγω προτάσεων από τους πολίτες. Με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του πολιτικού μας συστήματος, ο κάθε πολίτης - αναγνώστης και μελετητής των προτεινόμενων θεσμικών μεταβολών και καινοτομιών, θα έχει αν το επιθυμεί, τη δυνατότητα της διατύπωσης των αντίστοιχων σχολίων ή παρατηρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των τεκμηριωμένων διαφωνιών, με ευπρεπή , ευγενικό και σαφή τρόπο στην ιστοσελίδα με τίτλο newpoliticalsystem.gr ή στο newpoliticalsystem.eu ή στο e-mail P.Vlachos53@gmail.com .

Ευελπιστώ ότι το μεγάλο πλήθος των Ελλήνων πολιτών να αντιληφθεί το νόημα και προ πάντων τη σημασία των προτεινόμενων θεσμικών αλλαγών του πολιτικού μας συστήματος, να τις ενστερνιστεί και να πράξει ανάλογα όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Από πλευράς μου, παραμένω και θα παραμείνω πάντα κομματικά ανένταχτος, γιατί αυτό μου προσδίδει τη δυναμική της ελευθερίας της σκέψης, ώστε να βλέπω ξεκάθαρα το σύνολο της πολλαπλότητας των δυναμικών ισορροπιών, οι οποίες πρέπει να δομούν και να συνθέτουν ένα πράγματι δημοκρατικό πολιτικό σύστημα που αποσκοπεί στην πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία των Ελλήνων πολιτών.

Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ένταξη σε ένα πολιτικό φορέα, δημιουργεί στοιχεία μεροληψίας ως προς την επιστημονική ανάλυση των ροών των κάθε είδους συλλογικοτήτων εντός του κοινωνικοπολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι.

Πρέπει να εννοηθεί ότι το κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι, μοιάζει με κυματίζουσα θάλασσα, που αν είσαι μέσα της, δεν έχεις τη δυνατότητα να παρατηρείς με ακρίβεια και αμεροληψία τις μεταβολές και την ορμή των κυμάτων της.

Με εκτίμηση

Παν. Βλάχος

 

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Αγαπητέ αναγνώστη

Το βιβλίο με τίτλο ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έχει γραφτεί για σένα. Το περιεχόμενο του είναι πολιτικό και αφορά ένα σύνολο ολοκληρωμένων προτάσεων, η εφαρμογή των οποίων θα οδηγήσει στη θεσμική ολοκλήρωση του πολιτικού μας συστήματος με βάση το οποίο θα πρέπει να γίνεται η διακυβέρνηση της χώρας μας.

Το σύνολο των δεινών της χώρας μας και του Λαού της, από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως σήμερα, οφείλονται κατά το μέγα μέρος των, στο ατελές θεσμικά πολιτειακό μας σύστημα με το οποίο ασκούνταν η διακυβέρνηση της.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής πορείας των 200 περίπου ετών της κρατικής μας οντότητας, τα συστήματα διακυβέρνησης της ήθελαν πάντα την κορυφαία συλλογικότητα, τον Ελληνικό Λαό στο περιθώριο των εξελίξεων.

Με το ξεκίνημα της ζωής του Ελληνικού Κράτους, μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, έχουμε την Οθωνική μοναρχία, η οποία συνεχίζεται με τη συνταγματική βασιλεία του Γεωργίου του Α΄ και στη συνέχεια του Κωνσταντίνου του Α΄ με μια μικρή διακοπή της περιόδου 1924-1935 με την περιπετειώδη ίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία απηχούσε το πολιτικό αποτύπωμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, η Συνταγματική βασιλεία επιστρέφει σχεδόν έως το 1974 με την πτώση της επτάχρονης χούντας των συνταγματαρχών.

Με τη μεταπολίτευση του 1974 το πολιτικό μας σύστημα, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, δομημένο και δέσμιο στις αντιλήψεις του παλαιοκομματισμού της προχουντικής περιόδου, δεν παρέχει τις αναγκαίες θεσμικές καινοτομίες και ρυθμίσεις μέσω των οποίων ο Ελληνικός Λαός, ως πρώτιστη και κυρίαρχη συλλογικότητα, να έχει τη δυνατότητα της άμεσης παρέμβασης του, στη διακυβέρνηση της χώρας, μέσω των προς τούτο αντίστοιχων θεσμικών οργάνων.


Το σύνολο των θεσμικών ατελειών του πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης της χώρας μας, αποτελεί τη βασική αιτία όλων των δεινών της νεότερης μας ιστορίας, συμπεριλαμβανομένης εντός αυτών και της οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας.

Για το λόγο αυτό, είναι άμεσα αναγκαία η θεσμική μεταρρύθμιση του, μέσου της οποίας το νέο πολιτικό μας σύστημα θα έχει τις αναγκαίες δομές μιας πραγματικής δημοκρατίας, η οποία θα αποσκοπεί στη διαρκή ευημερία του Λαού μας.

Στις σελίδες του θα βρεις ένα σύνολο προτάσεων για μια ριζική θεσμική μεταρρύθμιση, μέσου της οποίας εσύ και οι συμπολίτες σου, που απαρτίζετε τον Ελληνικό Λαό, θα έχετε το διαρκή έλεγχο επί των πράξεων, των αποφάσεων και των επιλογών των κυβερνητών σας.

Το βασικό θεσμικό όργανο το οποίο μέσω των λειτουργιών του, θα συμβάλει στην συμμετοχική παρέμβαση του Ελληνικού Λαού, αναπόσπαστο μέρος του οποίου είσαι, θα είναι η Ελληνική Γερουσία, η οποία στη νέα της μορφή, καθώς προτείνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, θα εκλέγεται και παράλληλα θα ελέγχεται από εσένα και τους συμπολίτες σου.

Με σκοπό την ευχερέστερη κατανόηση, αλλά και την ευκολότερη αποτύπωση των ροών των κοινωνικοπολιτικών δυναμικών του νέου πολιτικού μας συστήματος, εντός των οποίων θα βρίσκεται και η δική σου, έχουν σχεδιαστεί οι κατάλληλες διαγραμματικές απεικονίσεις μέσω των οποίων διαφαίνεται ευχερέστερα η συνοχή, η συνεκτικότητα, καθώς και η αρμονική συνύπαρξη, η συν-λειτουργία και προ πάντων η ισόρροπη σχέση, των επί μέρους θεσμικών οργάνων που θα συγκροτούν το νέο πολιτικό μας σύστημα και επί των σχέσεων αυτών, ο κυρίαρχος Ελληνικός Λαός, αναπόσπαστο μέλος του οποίου είσαι, θα ασκεί μέσου του θεσμικού οργάνου της Γερουσίας, τη διαρκή του κυριαρχία. Η σχέση σου με τα πολιτικά κόμματα θα αλλάξει ριζικά.

Στο υπάρχον ελλιπές και θεσμικά ατελές πολιτικό μας σύστημα, οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων, άλλα σου υπόσχονταν προεκλογικά και αφού μέσου της ψήφου σου έπαιρναν την εξουσία, έκαναν τα εντελώς αντίθετα των υποσχεθέντων.


Στο νέο πολιτικό μας σύστημα, τα πολιτικά κόμματα θα είναι υποχρεωμένα να καταρτίζουν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας το οποίο θα εφαρμόσουν όταν εκλεγούν και αν επιθυμούν να πάρουν μέρος στις εκλογές, θα το καταθέτουν στην αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας, μέσου της οποίας θα δεσμεύονται ενώπιον του Ελληνικού Λαού για την εφαρμογή του.

Εκτός του θεσμικού οργάνου της Γερουσίας, το οποίο θα έχει σημαντικές θεσμικές αρμοδιότητες, προτείνεται ο νέος τρόπος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ η θεσμική του αναβάθμιση θα τον καθιστά ουσιαστικά ανώτατο άρχοντα και λειτουργό ενός πραγματικά δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η Δικαστική εξουσία με τη στήριξη της Γερουσίας και του Συνταγματικού Δικαστηρίου, θα αποτελεί το ισόρροπο θεσμικό αντίβαρο το οποίο θα παρέχει την κατάλληλη εγγύηση προς τους πολίτες για την απόδοση δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα θα αποτελεί και την ασπίδα προστασίας των από την κάθε κυβερνητική αυθαιρεσία.

Αντί του Υπουργού της Δικαιοσύνης προτείνεται ο Επίτροπος Δικαιοσύνης ο οποίος θα υπάγεται στη Γερουσία και η θεσμική του λειτουργία θα είναι εντελώς ανεξάρτητη από την κυβερνητική εξουσία.

Μέσου της ως άνω θεσμικής διευθέτησης θα εφαρμοστεί απρόσκοπτα, ανεμπόδιστα και ανεξάρτητα η λειτουργία των επί μέρους εξουσιών, η οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο της λειτουργίας του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος που είναι η διακαής επιθυμία των πολλών γενεών των Ελλήνων Πολιτών και η οποία είχε διατυπωθεί στο πρώτο σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους των επαναστατών του 1821 που ήταν το σύνταγμα της Επιδαύρου.

Το παρόν βιβλίο αποτελείται από επτά κεφάλαια, τα οποία ομαδοποιούνται σε δύο μέρη.

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ηθική κρίση ως την πρωταρχική αιτία της γενικότερης κοινωνικοπολιτικής κρίσης. Γίνεται μια εκτενής περιγραφή των επί μέρους ζητημάτων της πολιτικής ηθικής, η έλλειψη της οποίας είναι η πρώτιστη αιτία και η πηγή όλων των προβλημάτων του δημοσίου βίου της χώρας μας.


Με σκοπό την αποτροπή αλλά και των εν γένει ανήθικων συμπεριφορών από πλευράς κυρίως των πολιτικών ηγετών, προτείνεται η δημιουργία του Κώδικα της Ορθής Πρακτικής και Δεοντολογίας για την Καλή Διακυβέρνηση, οι αρχές του οποίου θα είναι το μέτρο της ηθικής συμπεριφοράς, πρωτίστως των πολιτικών ηγετών καθώς και των πολιτών.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνουν σημαντικές θεσμικές βελτιώσεις επί του πολιτειακού μας συστήματος. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα προβλήματα του υπάρχοντος πολιτικού μας συστήματος ώστε να λειτουργήσει ως δημοκρατικό πολίτευμα, τονίζεται η γήρανση του ως πολιτικό σύστημα και κυρίως οι πολλαπλές ανικανότητες του να προσφέρει τη δέουσα ευημερία στους πολίτες.

Διατυπώνεται ο ορισμός του χωρο-χρονικού κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι και του περιβάλλοντος και τονίζεται ότι οι λόγοι ύπαρξης των πολιτειακών και γενικότερα των συστημάτων διακυβέρνησης είναι η προσφορά κοινωνικοοικονομικής ευημερίας προς τους πολίτες, στόχος που επιτυγχάνεται μέσω της αειφόρου ανάπτυξης.

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη συγκρότηση της δομής του νέου πολιτικού συστήματος, μετά την εισαγωγή των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, καθώς αυτές παρουσιάζονται στο γενικό διάγραμμα στη σελίδα 153 καθώς και την οργανωτική σύνθεση των βασικών θεσμικών οργάνων που θα είναι οι πυλώνες του νέου δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Τα προτεινόμενα νέα θεσμικά όργανα είναι η Ελληνική Γερουσία, το Συνταγματικό Δικαστήριο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα οποία θα έχουν την κατάλληλη οργανωτική σύνδεση με τα ήδη υπάρχοντα, τα οποία προέρχονται από τη Βουλή, ώστε το πολίτευμα μας να λειτουργεί ως πραγματική δημοκρατία.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης του θεσμού της Γερουσίας καθώς και μια σειρά προτάσεων για το ρόλο της ως ελεγκτικού και παράλληλα ρυθμιστικού οργάνου στα σύγχρονα πολιτικά συστήματα.

Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην αναγκαιότητα της ίδρυσης του Συνταγματικού Δικαστηρίου και στις διευρυμένες αρμοδιότητες του εντός του νέου πολιτικού μας συστήματος, τη συμβολή του στην απαγκίστρωση
και την πλήρη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση καθώς και τον έμμεσο έλεγχό του από τον κυρίαρχο Ελληνικό Λαό, μέσου της Γερουσίας στην οποία θα υπάγεται.

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα πολιτικά κόμματα, στην οργάνωση των καθώς και στον αναβαθμισμένο ρόλο των ως βασικών φορέων του δημοκρατικού μας πολιτεύματος εντός του θεσμικά ολοκληρωμένου πολιτικού μας συστήματος.

Το έβδομο κεφάλαιο αποτελεί τον επίλογο της παρούσης εργασίας και περιέχει κυρίως συμπεράσματα και προτάσεις οι οποίες είναι δυνατό να αποτελέσουν το διακύβευμα δημοψηφίσματος.

Με εκτίμηση

Παν. Βλάχος

 

FACEBOOKPINTEREST

Footer
2862354